Informacije za učenike srednjih škola koji su se plasirali na republičko takmičenje iz biologije

12. мај 2015 Vladimir Nikolic Vesti

Takmičenje će biti održano 24. 05. 2015. godine (nedelja)

Spisak učenika 1, 2, 3. i 4. razreda srednjih škola plasiranih na takmičenje nalazi se na linku http://www.dbe.uns.ac.rs/takmicenje a možete ga pogledati i ovde.

Svi učenici treba da ponesu na takmičenje đačku knjižicu u kojoj je zalepljena fotografija overena pečatom škole koja omogućuje njegovu identifikaciju.

Svi učenici takođe treba da ponesu sa sobom na takmičenje Izjavu o raspolaganju ličnim podacima (koje ćemo od svakog učenika uzeti tokom testiranja).

Učenici ostavljaju mobilne telefone pre ulaska na test kod profesora mentora. Tokom testa i vežbe učenici mogu imati samo pribor za pisanje.

 Raspored prostorija za izradu testa za učenike 1, 2, 3. i i 4. razreda srednjih škola možete pogledati ovde.

VREMENSKI TOK REPUBLIČKOG TAKMIČENjA IZ BIOLOGIJE ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA

Ulaz učenika u prostorije za testiranje od 11:15 do 11:55.
Rešavanje testa. 12:00 do 13:00
Raspored prostorija za vežbe i vreme izrade vežbi učenicima će biće dat tokom izrade testa. I test i vežba se rade pod šifrom.

VAŽNA NAPOMENA
Učenici će prepisati rešenje testa u obrazac REŠENjE TESTA na jednoj strani i predati ga komisiji za pregled. Izgled ovog obrasca je sličan REŠENjIMA TESTA koja se nalaze na kraju testova sa prethodnih nivoa takmičenja. Ovo će učenicima biti objašnjeno na početku izrade testa. Molimo profesore da i ovo objasne svojim učenicima.
Konačna verzija rešenog testa i vežbe koju učenik predaje komisiji za pregled i ocenjivanje se ispisuju isključivo hemijskom olovkom.
Test koji je rešavao svaki učenik će izneti sa sobom.
Zbog velikog broja plasiranih učenika na takmičenju objektivno nije moguće procenjivati tehniku mikroskopiranja ili bilo kog drugog praktičnog rada. Na vežbi će se ocenjivati ono što je konačan rezultat vežbe u pisanoj formi.
14:30 do 17:00 Pregledanje testova i vežbi (okvirno vreme). Testovi i vežbe će se pregledati dva puta zbog veće preciznosti i otklanjanja eventualnih grešaka nakon prvog pregledanja.
17:00 do 18:30 Kompjuterska obrada rezultata (objedinjavanje rezultata testa i vežbe).
18:45 Preliminarni rezultati republičkog takmičenja (okvirno vreme). Rezultati takmičenja će biti postavljeni na linku http://www.dbe.uns.ac.rs/takmicenje i na ulazu Departmana za biologiju i ekologiju.
19:00 do 20:00 Uvid profesora mentora u testove i vežbe svojih učenika.
Podnošenje prigovora na rezultate testa i vežbe 19:00 do 20:00:
Za:
1. razred u vežbaonici 13 na Departmanu za biologiju i ekologiju (na prvom spratu),
2. razred u vežbaonici 7 na Departmanu za biologiju i ekologiju (na prvom spratu),
3. razred u amfiteatru 1 na Departmanu za biologiju i ekologiju (u prizemlju),
4. razred u amfiteatru 2 na Departmanu za biologiju i ekologiju (u prizemlju).
Prigovori se podnose isključivo u pisanoj formi (na obrascu koji će vam biti na raspolaganju u štapanom formi u gore navedenim prostorijama).
19:00 do 20:00:Razmatranje prigovora (žalbi).
20:30 Konačni rezultati republičkog takmičenja (okvirno vreme).

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/