Imenovana komisija za izradu i verifikaciju testova za takmicenje osnovnih skola

14. март 2016 Vladimir Nikolic Vesti

Upravni Odbor Srpskog biološkog društva, na osnovu člana 6. Poslovnika o radu UO SBD, jednoglasno je doneo odluku da se u komisiju za realizaciju okružnog/gradskog i republičkog takmičenja imenuju:
Za stručni deo verifikacije testova:

  • Dr Gordana Subakov-Simić, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Jasna Šinžar-Sekulić, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Biljana Stojković, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Dragana Miličić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Dr Nebojša Jasnić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i dva nastavnika biologije iz osnovnih škola.
  • Nastavnik biologije, Osnovna škola
  • Nastavnik biologije, Osnovna škola

Za metodsko-didaktičku verifikaciju testova:

  • Dr Srđan Stamenković, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i
  • Dr Tomka Miljanović, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
  • Nastavnik biologije, Osnovna škola

Identitet nastavnika ćemo javno objaviti posle republičkog takmičenja.
Za koordinatora rada Komisije je određen dr Srđan Stamenković, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Odluku UO SBD dostaviti svim školskim upravama i školama realizatorima takmičenja.
Beograd, 14. mart 2016.godine

Predsednik UO SBD
Dr Duško Blagojević, naučni savetnik, s.r.

Kompletan PDF

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/