KONAČNE JEDINSTVENE RANG LISTE SA OPŠTINSKOG TAKMIČENjA IZ BIOLOGIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE

15. март 2017 Vladimir Nikolic Vesti

Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima na postignutim rezultatima!

Zahvaljujemo se školama domaćinima, opštinskim aktivima nastavnika i Školskim upravama na efikasnoj organizaciji ovog nivoa takmičenja i na blagovremeno dostavljenoj dokumentaciji koja je omogućila ažuriranje i ispravljanje podataka za rang liste.

U prilogu možete da preuzmete konačne jedinstvene rang liste sa takmičenja iz biologije za osnovne škole, za učenike od V-VIII razreda, sačinjene na osnovu rezultata koje smo dobili od škola-domaćina ovog takmičenja, i korigovane na osnovu naših sopstvenih provera kao i dikumentacije i zahteva za korekciju podataka koje su nam dostavile škole.

U odnosu na preliminarne liste, broj evidentiranih učenika na takmičenju je povećan. Razlog tome je što je jedan broj škola koje inače rade u složenim uslovima naknadno dostavio podatke. Povećan broj takmičara nije promeni prag plasmana po kriterijumu 20% naviše ostvarenih bodova u V, VI i VIII razredu, dok je promena za jedan bod bila u VII razredu (sa 86 na 85 bodova).

Odlukom organizatora i realizatora, učenici koji su evidentirani u preliminarnim listama sa direktnim plasmanom, a čiji je plasman po tom osnovu korigovan zadržali su svoj tada ostvareni plasman (*).Svi učenici koji su nakon korekcije i ispravke podataka stekli direktan plasman dobili su odgovarajući status.

Time smo prikazali sve rezultate takmičenja po oba osnova i identifikovali sve učenike o priloženim rang listama dređenog razreda koji su stekli pravo po Pravilniku da se takmiče na sledećem nivou. Podsećamo da diplome i pohvale koje učenici i nastavnici dobijaju po Pravilniku ne znače istovremeno i plasman na okružno/gradsko takmičenje. Plasman na sledeći nivo takmičenja možete naći u priloženim rang listama.

Jedinstvene rang liste mogu da se preuzmu ovde

Raspored Ukupno evidentiranih Učenici sa bodovima Plasman 20% Preostali sa direktnim plasmanom Ukupno plasiranih
Peti 3641 3597 795 275 1070
Šesti 3507 3463 759 269 1028
Sedmi 3198 3149 710 280 990
Osmi 2466 2404 507 277 784
Ukupno 12809 3872

Ovi rezultati biće dostupni i na internet stranici Biološkog fakulteta.

S obzirom da su za 2.4. zakazani predsednički izbori, a neke od škola domaćina su i glasačka mesta, tražili smo od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije mišljenje o mogućnosti promene termina okružnog/gradskog takmičenja. Čim traženo mišljenje dobijemo, obavestićemo blagovremeno sve Školekse uprave i škole domaćine o eventualnom novom terminu.

Tim za realizaciju takmičenja

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/