Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima na postignutim rezultatima!

24. март 2018 Vladimir Nikolic Vesti

Zahvaljujemo se školama domaćinima, opštinskim aktivima nastavnika i Školskim upravama na efikasnoj organizaciji ovog nivoa takmičenja i na blagovremeno dostavljenoj dokumentaciji koja je omogućila fromiranje preliminarnih rang lista.

U prilogu možete da preuzmete preliminarne jedinstvene rang liste sa takmičenja iz biologije za osnovne škole, za učenike od V-VIII razreda, sačinjene na osnovu rezultata koje smo dobili od škola-domaćina ovog takmičenja. Nakon unosa i obrade podataka i onih oblika provere podataka koje smo, u saradnji sa školama domaćinima mogli da obavimo, formirali smo liste svih učesnika takmičenja koji su osvojili bodove, i identifikovali učenike plasirane za dalji nivo takmičenja po oba kriterijuma predviđenih našim Pravilnikom. Time smo prikazali sve relevantne rezultate takmičenja.

Svi učenici/ce koji u poslednjoj koloni rang listi odgovarajućeg razreda imaju upisano 1, 2, ili 3, su stekli pravo da učestvuju na okružnom/gradskom takmičenju bez obzira na broj osvojenih bodova. To odgovara prvom kriterijumu za plasman po Pravilniku. Tu učenici/ce su osvojili prvo, drugo ili treće mesto na rang listama škola domaćina opštinskog takmičenja po listi škola koju smo dobili od Školskih uprava, a te rang liste su nam škole domaćini poslali u obliku Priloga 4 dokumentacije o takmičenju. Ti rezultati su bili poznati istog trenutka kada su škole domaćini objavili svoje rang liste sa rezultatima takmičenja.

Po drugom kriterijumu za plasman na gradsko/okružno takmičenje, svi učenici/ce koji su među najboljih 20% rangiranih učenika/ca na jedinstvenoj listi, stiču plasman na gradsko/okružno takmičenje. Taj broj je određen na osnovu broja učenika koji su osvojili bodove na testu po osnovu kojeg su rangirani.

Učenici dakle, mogu steći pravo da se takmiče na sledećem nivou po kriterijumu 1, kriterijumu 2, ili po oba kriterijuma.

Podsećamo da diplome i pohvale koje učenici i nastavnici dobijaju po Pravilniku ne znače istovremeno i plasman. One mogu poslužiti za ostvarivanje dodatnih prava učenika i nastavnika po propozicijama škola i lokalnih zajednica.

Plasman na sledeći nivo je vidljiv iz priloženih rang listi. Zbirno,

Razred

Ukupno evidentiranih

Učenici sa bodovima

Plasman 20%

Preostali sa direktnim plasmanom

Ukupno plasiranih

Peti

3569

3507

744

253

997

Šesti

3450

3398

681

302

983

Sedmi

3059

3014

622

282

904

Osmi

2478

2418

487

286

775

Ukupno

12556

12337

 

 

3659

Reultate možete preuzeti OVDE.

Molimo škole domaćine–prosledite ove informacije svim učesnicima takmičenja u Vašoj školi.

Molimo Vas da najkasnije do utorka, 27. marta. 2018. dostavite dokumentovane eventualne korekcije unetih podataka, isključivo sa mail naloga škola domaćina na službeni mail takmičenja.

 

S poštovanjem, dr Srđan Stamenković, koordinator takmičenja

 Jasna Kovačević, sekretar takmičenja

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/