Tela kongresa

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik: dr Miroslav Živić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
dr Branka Petković, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Momir Paunović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Milica Jovanović-Krivokuća, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
dr Edvard Petri, viši naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Gordana Nikčević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
dr Marina Topuzović, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Perica Vasiljević, redovni profesor, Univerzitet u Nišu – Departman za biologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Ljiljana Rakićević, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
dr Dubravka Milić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Danijela Mišić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Nenad Labus, vanredni profesor, Univerzitet u Prištini – Prirodno-matematički fakultet,
dr Ljiljana Vićevac-Panić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
dr Tijana Išić Denčić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

NAUČNI ODBOR

Predsednik: dr Jelena Knežević-Vukčević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet, predsednik Srpskog biološkog društva
akademik Marko Anđelković, Srpska akademija nauka i umetnosti
akademik Vladimir Stevanović, Srpska akademija nauka i umetnosti
akademik Milena Stevanović, Srpska akademija nauka i umetnosti
akademik Radmila Petanović, Srpska akademija nauka i umetnosti
dr Pavle Pavlović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Željko Tomanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
dr Jelena Begović, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
dr Olgica Nedić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
dr Perica Vasiljević, redovni profesor, Univerzitet u Nišu – Departman za biologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Goran Anačkov, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Milan Stanković, docent, Univerzitet u Kragujevcu – Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Nebojša Živić, redovni profesor, Univerzitet u Prištini – Prirodno-matematički fakultet
dr Tomka Miljanović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Duško Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Goran Poznanović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Miroslav Živić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet Beograd,
dr Branka Petković, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Momir Paunović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Milica Jovanović-Krivokuća, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
dr Edvard Petri, viši naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Gordana Nikčević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
dr Marina Topuzović, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Ljiljana Rakićević, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
dr Dubravka Milić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
dr Danijela Mišić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
dr Nenad Labus, vanredni profesor, Univerzitet u Prištini – Prirodno-matematički fakultet
dr Ljiljana Vićevac-Panić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
dr Tijana Išić Denčić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/