( Srpski) Program kongresa

Други конгрес биолога Србије

ПРОГРАМ

25-30. септембар 2018. године

 

 

Уторак, 25.09.

 

15:00 Регистрација

18:00 Свечано отварање Конгреса

18:30 Пленарно предавање: др Жељко Томановић, Систематика и фаунистика у савременој науци: истраживања и перспецтиве.

19:30 Коктел добродошлице

20:00 Вечера

 

 

Среда, 26.09.

 

08:00 Регистрација

09:30-10:30 Пленарно предавање: др Марина Соковић, Гљиве – Мистерија или лек.

Секција С1: Микологија и алгологија (Сала 1)

10:30-11:00 др Маја Караман, Аутохтоне макрогљиве – извори нових фармацеутика.

11:00-11:30 др Јасмина Гламочлија, Ектомикориза врста рода Tuber у Србији после 28 година испитивања: домети и перспективе.

11:30-11:50 Пауза за кафу

11:50-12:50 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С2: Зоологија (Сала 2)

10:30-11:00 др Бранко Миљановић, Истраживања фауне акватичних Oligochaeta (Annelida: Clitellata) Војводине у периоду од 1991. до 2017. године.

11:00-11:30 др Саша Станковић, Отров паразитских оса и „полиДНК“ вируси.

11:30-11:50 Пауза за кафу

11:50-12:50 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С3: Молекуларна биологија и биохемија (Сала 3)

 

10:30-11:00 др Бранко Јовчић, Идентификација нових молекула утишивача међућелијске комуникације врсте Pseudomonas aeruginosa.

11:00-11:30 др Марија Мојсин, Два лица SOX гена – кључни фактори нормалног развића и регулатори малигног фенотипа.

11:30-11:50 Пауза за кафу

11:50-12:50 Кратке усмене презентације радова

 

13:00-15:00 Ручак

 

15:00-16:00 Пленарно предавање: dr Béla Csányi, (Мађарска) Methods of Investigation of Freshwater Mussels – the Danube Expedition Case Study.

 

Секција С4: Екологија (Сала 1)

16:00-16:30 др Момир Пауновић, Резултати европског пројекта GLOBAQUA – приоритизација утицаја стресних фактора на заједнице водених макробескицмењака реке Саве.

16:30-17:00 др Стоимир Коларевић, Утицај отпадних вода на реку Дунав – екогенотоксиколоски аспект експедиције ЈДС3.

17:00-17:15 Пауза за кафу

17:15-18:00 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С5: Еволуциона биогија и генетика (Сала 2)

16:00-16:30 др Биљана Стојковић, Експериментална еволуција.

16:30-17:00 др Јасмина Лудошки, Филогенетски сигнал у морфометријским подацима код инсеката.

17:00-17:15 Пауза за кафу

17:15-17:45 др Алексеј Тарасјев, Iris pumila као модел систем у еволуционој екологији и еколошкој генетици.

17:45-18:00 Кратке усмене презентације радова

 

18:00-19:30 Постер секције С1, С2 и С5

19:30 Вечера

 

 

Четвртак, 27.09.

 

09:30-10:30 Пленарно предавање: др Гордана Никчевић, Секвенцирање нове генерације – пут ка персонализованој медицини

 

Секција С1: Микологија и алгологија (Сала 1)

10:30-11:00 др Снежана Симић и др Јелена Кризманић, Истраживања бентосних црвених и силикантих алги у Србији – прошлост, садашњост, перспектива.

11:00-11:30 др Марина Станић, Енергетски метаболизам гљиве Phycomyces blakesleeanus.

11:30-11:45 Пауза за кафу

11:45-12:30 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С2: Зоологија (Сала 2)

10:30-11:00 др Ивана Живић, Фауна Trichoptera Србије-тренутно стање и перспективе.

11:00-11:30 Кратке усмене презентације радова

11:30-11:45 Пауза за кафу

11:45-12:30 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С4: Екологија (Сала 3)

10:30-11:00 др Тамара Ракић, Структурне и функционалне адаптације као основа толеранције на исусивање поикилохидричних биљака Ramonda serbica i R. nathaliae.

11:00-11:30 Кратке усмене презентације радова

11:30-11:45 Пауза за кафу

11:45-12:30 Кратке усмене презентације радова

 

12:30-16:30 Пикник – ручак у тврђави „Фетислам“

 

Секција С3: Молекуларна биологија и биохемија (Сала 2)

16:30-17:00 др Исидора Петровић, Циљана терапија карцинома: транскрипциони фактори као потенцијални таргети.

17:00-17:30 др Александра Ускоковић, Епигенетика и оксидативни стрес у болести јетре као компликације у дијабетесу.

17:30-18:00 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С4: Екологија (Сала 1)

16:30-17:00 др Милан Плећаш, Предеона екологија и екосистемске услуге – кад хетерогеност даје хетерогени ефекат.

17:00-18:00 Кратке усмене презентације радова

 

18:00-19:30 Постер секције С3 и С4

19:30 Вечера

 

 

Петак, 28.09.

 

09:30-10:30 Пленарно предавање: др Стево Најман, Адултне матичне ћелије у регенерацији кости – експериментални приступ.

 

Секција С6: Физиологија животиња и човека (Сала 1)

10:30-11:00 др Предраг Вујовић, Утицај краткотрајног гладовања на глукозну хомеостазу у хипоталамусу пацова.

11:00-11:30 др Силвана Андрић, Митохондрије у одговору на нарушену репродуктивну хомеостазу.

11:30-11:50 Пауза за кафу

11:50-12:20 др Љубиша Ђорђевић, Ефекти имплантираних биоматеријала на реакцију околног ткива.

12:20-12:50 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С7: Ботаника и физиологија биљака (Сала 2)

10:30-11:00 др Ана Џамић, Биоактивна једињења врста фамилије Apiaceae из Србије и Македоније.

11:00-11:30 др Ана Симоновић, У потрази за генима укљученим у морфогенезу кичице ин витро.

11:30-11:50 Пауза за кафу

11:50-12:50 Кратке усмене презентације радова

 

13:00-14:15 Ручак

 

14:15-17:15 Крстарење Дунавом бродом „Ђердап“

 

17:15-18:15 Пленарно предавање: др Марко Ђорђевић, Биофизика и биоинформатика CRISPR-Cas и рестрикционо-модификационих система бактерија.

 

18:15-19:45 Постер секције С6 и С7

20:00 Свечана вечера

 

Субота, 29.09.

 

09:30-10:30 Пленарно предавање: др Маја Ђуришић, Имуни молекули у синапси: утицај на мождано развиће и заштита од нервних обољења.

 

Секција С6: Физиологија животиња и човека (Сала 1)

10:30-11:00 др Љиљана Ракићевић, Индивидуализовани приступи у фармакотерапији кардиоваскуларних болести.

11:00-11:30 др Данијела Стојков, Преусмеравање антивирусног лека рибавирина ка новим терапијским индикацијама које укључују мултиплу склерозу и неопластичне трансформације.

11:30-12:00 др Данијела Лакета, Пуринска сигнализација у неуроинфламацији.

 

Секција С7: Ботаника и физиологија биљака (Сала 2)

10:30-11:00 др Бранислав Шилер, In situ и ex situ хибридизација биљних врста: промене у геному, екофизиолошке последице и примена.

11:00-11:30 др Тијана Цветић Антић, Ензимске компоненте редокс система у ћелијској мембрани и овојници хлоропласта биљака.

11:30-12:00 др Љиљана Прокић, Примена прајминга у истразивању стреса суше.

 

Секција С8: Методика наставе биологије (Сала 3)

10:30-11:00 др Предраг Вујовић, Интерактиве методе у настави биологије.

11:00-13:00 Кратке усмене презентације радова.

 

13:00-15:00 Ручак

 

15:00-16:00 Пленарно предавање: др Петар Кнежевић, Таксономија вируса у ери геномике.

 

Секција С9: Микробиологија (Сала 1)

16:00-16:30 др Биљана Николић, Антибактеријски ефекат клеке (Juniperus communis L.) и њена потенцијална примена у контроли микробиолошке контаминације меса.

16:30-17:00 др Ивица Тамаш, Утицај оралног антисептика октенидин дихлорида на структуру микробиолошке заједнице субгингивалног плака: 16S рРНK метагеномика.

17:00-17:15 Пауза за кафу

17:15-18:15 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С10: Биофизика (Сала 2)

16:00-16:30 др Мирослав Живић, Јонски канали у ћелијској мембране кончастиг гљива: почетак једне приче.

16:30-17:00 др Милан Жижић, Биофизички приступ у расветљавању метаболизма ванадијума код гљива.

17:00-17:15 Пауза за кафу

17:15-17:45 др Зоран Марковић, Деривати кумарина као потенцијални антиканцерогени лекови.

17:45-18:15 др Ненад Филиповић, Компјутерски модел атеросклерозе код коронарних артерија на реалним пацијентима.

 

18:15-19:45 Постер секције С9 и С10

19:45 Вечера

 

Недеља, 30.09.

 

09:00-10:00 Пленарно предавање: др Томка Миљановић, Интерактивна настава биологије уз подршку рачунара.

 

Секција С8: Методика наставе биологије (Сала 1)

10:00-11:00 Кратке усмене презентације радова

11:00-11:15 Пауза за кафу

11:15-13:00 Кратке усмене презентације радова

 

Секција С9: Микробиологија (Сала 2)

10:00-10:30 др Ивана Радојевић, Осетљивост микроорганизама на екстракте одабраних врста биљака из традиционалне медицине са територије Србије.

10:30-11:00 др Татјана Илић-Томић, Колекција стрептомицета: извор разноврсних биолошки активних молекула.

 

Секција С10: Биофизика (Сала 3)

10:00-10:30 др Јелена Богдановић Пристов, Хормезис код биљака и алги: механизми и ефекти.

10:30-11:00 Милена Димитријевић, Физичке основе UV-VIS спектроскопије и њена примена у анализи биливердина и његовог комплекса са бакром.

11:00-11:15 Пауза за кафу

11:15-13:00 Кратке усмене презентације радова

13:00-15:00 Ручак

 

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/