Vidonja Uzelac, Teodora, Nikola Tatalović, Milica Mijović, Gordana Koželj, Aleksandra Nikolić Kokić, Zorana Oreščanin Dušić, Mara Bresjanac, and Duško Blagojević. 2019. “Effects of Ibogaine Per Os Application on Redox Homeostasis in Rat Liver and Erythrocytes”. Archives of Biological Sciences 71 (1):133-44. https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/3420.