Genetic and phenotypic relationships among Pinus sylvestris populations in the Pieniny National Park

Authors

  • Lech Urbaniak Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Institute of Experimental Biology, Department of Genetics, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
  • Paulina Lesiczka Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Institute of Experimental Biology, Department of Genetics, Umultowska 89, 61-614 Poznań
  • Ewa Gąsiorowska Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Institute of Experimental Biology, Department of Genetics, Umultowska 89, 61-614 Poznań
  • Ewa M. Pawlaczyk Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Institute of Experimental Biology, Department of Genetics, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
  • Piotr Androsiuk University of Warmia and Mazury, Faculty of Biology, Department of Genetics, Pl. Łódzki 3, 10-967 Olsztyn
  • Anetta Lewandowska-Wosik Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Institute of Experimental Biology, Department of Genetics, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
  • Grzegorz Vončina Pieniny National Park, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Keywords:

Scots pine, Western Carpathians, RAPD, pine needle morphology, population differentiation

Abstract

The phenotypic and genetic relationships among five Pinus sylvestris populations in the western part of the Carpathian Mountains were analyzed based on seven morphological needle traits and 67 loci using 10 RAPD primers. Three of the studied populations were on the western side (Macelowa Góra, Czubatka, Łazowa Skałka) and two were located in the central part (Sokolica, Zamkowa Góra) of the Pieniny National Park. The examined populations had short needles, which is characteristic for mountain habitats of the Scots pine. The populations from the Pieniny Mts. had fewer rows of stomata on both sides of the needles than others studied stands of Eurosiberian Scots pine. The number of stomata on both flat and convex sides of the needles was similar to the values observed for populations growing on the nearby Tatra Mountains. Moreover, when these two traits are considered, the populations from Sokolica and Łazowa Skałka share the highest degree of similarity.. Nei’s genetic distances and genetic identities between the populations were calculated on the basis of RAPD loci. The results show that the lowest Nei’s distance exists between the populations from the western part of the Pieniny Mts. – Macelowa Góra and Czubatka, and its central part – Sokolica and Zamkowa Góra, with the highest values recorded between the populations of Zamkowa Góra and Czubatka, and Łazowa Skałka and Czubatka. A similar pattern of phenotypic and genetic relations that was observed between the populations in both regions of the Pieniny Mountains could be the result of planting-seed material sourced from the central Pieniny Mts. in the area of western Pieniny Mts.

https://doi.org/10.2298/ABS170525045U

Received: May 25, 2017; Revised: October 23, 2017; Accepted: October 23, 2017; Published online: November 27, 2017

How to cite this article: Urbaniak L, Lesiczka P, Gąsiorowska E, Pawlaczyk EM, Androsiuk P, Lewandowska-Wosik A, Vončina G. Genetic and phenotypic relationships among Pinus sylvestris populations in the Pieniny National Park. Arch Biol Sci. 2018;70(2):289-97.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dziewolski J. Przemiany strukturalne lasów w Pieninach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1985;41(2):17-25.

Bodziarczyk J, Pancer-Koteja E. Naturalne i wtórne sośniny w Pienińskim Parku Narodowym (Natural and secondary pine woods in the Pieniny National Park). Studia Naturae. 2004;49:123-30.

Cheddadi R. Imprints of glacial refugia in the modern genetic diversity of Pinus sylvestris. Global Ecol Biogeogr. 2006;15:271-82.

Latałowa M, Tobolski K, Nalepka D. Pinus L. subgenus Pinus (subgen. Diploxylon (Koehne) Pilger- Pine. In: Ralska-Jasiewiczowa M, Latałowa M, Wasylikowa K, Tobolski K, Madeyska E, Wright Jr HE, Turner Ch, editors. Late glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen map). Kraków: Szafer Institute of Botany Polish Academy of Science; 2004. p. 165-79.

Critchfield WB, Little EL. Geographic distribution of the Pines of the World. Waschingtod DC: U. S. Dept. Of Agriculture, Forest Serv; 1966. 116p.

Urbaniak L, Karliński L, Popielarz R. Variation of morphological needle characters of Scots pine (Pinus sylvestrisL.) populations in different habitats. Acta Soc Bot Pol. 2003;72(1):37-44.

Urbaniak L. Zróżnicowanie geograficzne sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z terenu Eurazji na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych igieł. Poznań: Wyd. Naukowe UAM; 1998. 58p. (Seria Biologia)

Reusch TBH, Ehlers A, Hämmerli A, Worm B. Ecosystem recovery after climatic extremes enhanced by genotypic diversity. P Natl Acad Sci USA. 2005;102:2826-31.

Lande R. Risk of populations extinction from demographic and environmental stochasticity and reveal catastrophes. Am Nat.1993;142:911-27.

Korol L, Gil SL, Climent MJ, Zehavi A, Schiller G. Canary Island pine (Pinus canariensis CHR. Im. ExDC) Gene flow among native populations. For Genet. 1999;6(4):277-82.

Frankham R. Genetics and extinction. Biol Conserv. 2005;126:131-40.

Kulczyński S. Die Pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull Acad Pol Sci Lett. 1927;B:57-203. .

Pancer-Kotejowa E. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm Florist Geobot. 1973;19(2):197-258.

Niedzielska B. Wiek sosen reliktowych na Sokolicy w Pienińskim Parku Narodowym - The age of relic pine trees on the Sokolica peak in the Pieniński National Park. Sylwan. 2001;145:57-62.

Dziewolski J. Lasy Pienińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1974;30(6):22-29.

Dziewolski J. Naturalny rozwój drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w czasie 51 lat (1936-1987). Ochrona Przyrody. 1991;49:112-28.

Dziewolski J. Zastosowanie inwentaryzacji lasu na przykładzie wybranych terenów Pienińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1992;48(4):16-30.

Staszkiewicz J. Zmienność współczesnych i kopalnych szyszek sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.). Fragm Florist Geobot. 1961;7(1):97-160.

Staszkiewicz J. Sosna w historii naszych lasów. Od trzeciorzędu do holocenu. In: Białobok S, Boratyński A, Bugała W, editors. Biologia sosny zwyczajnej. Poznań-Kórnik: Wyd. Sorus; 1993a. p. 11-17.

Staszkiewicz J. Zmienność morfologiczna szpilek, szyszek i nasion. In: Białobok S, Boratyński A, Bugała W, editors. Biologia sosny zwyczajnej. Poznań-Kórnik: Wyd. Sorus; 1993b. p. 33-43.

Najdenov KD, Tremblay FM, Alexandrov A, Fenton NJ. Structure of Pinus sylvestris L. populations in Bulgaria revealed by chloroplast microsatellites and terpenes analysis: provenance testes. Biochem Syst Ecol. 2005;33:1226-45.

Pyhäjärvi T, Salmela MJ. Colonization routes of Pinus sylvestris inferred from distribution of mitochondrial DNA variation. Tree Genet Genomes. 2008;4:247-54.

Urbaniak L, Chudzińska E, Fąferek S. Differentiation of Pinus sylvestris L. populations of the Tatra Mts and the Tuchola forest expressed in the needle anatomical traits. Dendrobiology. 2008;60:35-43.

Murray MG, Thompson WF. Rapid isolation of high molecular weight plant DNA. Nucleic Acids Res. 1980;8(19):4321-25.

Nei M. Genetic distance between populations. Am Nat. 1972;106:283-92.

Nei M, Li WH. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. P Natl Acad Sci USA. 1979;76:5269-73.

Naugžemys D, Žvingila D, Aučina A, Rančelis V. Comparison of DNA polymorphism in seedlings of Pinus sylvestris L. from different populations by RAPD markers. Biologija. 2006;1:30-35.

Mejnartowicz L, Bergmann F.Genetic differentiation among Scots pine populations from the lowlands and the mountains in Poland. Lect Notes Biomath. 1985;253-65.

Bobowicz MA, Korczyk AF. Interpopulational variability of Pinus sylvestris L. in eight Polish localities expressed in morphological and anatomical traits of needles. Acta Soc Bot Pol. 1994;63:67-76.

Androsiuk P, Urbaniak L. Differentiation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in the Tatra Mountains based on needle morphological traits. Biodiv Res Conserv. 2006;3-4:227-31.

Taberlet P, Fumagalli L, Wust-Saucy AG, Cosson JF. Comparative phylogeography and postglacial colonization routes in Europe. Mol Ecol. 1998;7:453-64.

Ninemetes U, Ellsworth DS, Lukianowi A, Tobias M. Site fertility and the morphological and photosynthetic acclimation of Pinus sylvestris needles to light. Tree Physiol. 2001;21:1231-44.

Lechner RAB, Rigal A.Indicators of drought effects in Pinus sylvestris: genetic analyses to corroborate the results of empirical methods. iForest. 2010;3:89-91.

Zajączkowski M. Studia nad sosną zwyczajną w Tatrach i Pieninach. Kraków: Prace Rolniczo-Leśne, PAU; 1949. 97 p.

Mamaev SA. Formy vnutrividovoj izmenčivosti drevesnych rastenij. Moskwa: Nauka; 1972.

Urbaniak L, Karliński L, Popielarz R. Variation of morphological needle characters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in different habitats. Acta Soc Bot Pol. 2003;72:37-44.

Woźniak T, Androsiuk P, Nowak D, Urbaniak L. The expression of morphological needle characters of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations growing in various habitats in PuszczaNotecka. In: Prus-Głowacki W, Pawlaczyk E, editors. Variability and Evolution - New Perspectives. Poznań: Wyd: Naukowe UAM; 2005. p. 449-62.

Urbaniak L, Ślusarz M, Karliński L. Description of the relict Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in the Tatra and Pieniny Mountains by needle characters. In: Third Balkan Scientific conference. Study, conservation and utilization of forest resources. 2000 Oct 2-6; Sofia, Bulgaria. Sofia: Academic Publishers; 2001. p.191-98.

Urbaniak L, Androsiuk P, Ślusarz M, Vončina G. Zróżnicowanie populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Pieninach Właściwych na podstawie cech morfologicznych igieł. Pieniny - Przyroda i Człowiek. 2006a;9:71-78.

Urbaniak L, Gąsiorowska E, Klasa A. Próba wytypowania reliktowych populacji sosny zwyczajnej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik: Prace i Materiały Muzeum im. Prof. W. Szafera; 2006b.16:119-24.

Urbaniak L, Vončina G. Charakterystyka sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z Sokolicy, Czertezika i Kazalnicy w cechach morfologicznych igieł (The characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from Sokolica, Czertezik and Kazalnica peaks on the basis of morphological traits of needles). Pieniny - Przyroda i Człowiek. 2008;10:19-25.

Androsiuk P, Ciągło-Androsiuk S, Urbaniak L. Genetic diversity and differentiation of Pinus sylvestris L. from the IUFRO 1982 provenance trial revealed by AFLP analysis. Arch Biol Sci. 2015;67(4):1237-49.

Lu MZ, Szmidt AE, Wang XR. Inheritance of RAPD fragments in haploid and diploid tissues of Pinus sylvestris (L.). Heredity. 1995;74:582-89.

Nkongolo KK, Michael P, Gratton WS. Identification and characterization of RAPD markers referring genetic relationships among Pine species. Genome. 2002;45: 51-58.

Androsiuk P, Urbaniak L. Genetic variability of Pinus sylvestris populations from IUFRO 1982 provenance trial. Dendrobiology. 2014;71:23-33.

Polok K, Pisarek W, Urbaniak L, Korzekwa K, Zieliński R. Genetic characteristic of Pinus sylvestris fo. turfosa Woerl from Gązwa Reserve, North-Eastern Poland. In: Prus-Głowacki W, Pawlaczyk E, editors. Variability and Evolution - New Perspectives. Poznań: Wyd. Naukowe UAM; 2005a. p. 225-39.

Polok K, Urbaniak L, Korzekwa K, Androsiuk P, Ciągło S, Kubiak K, Zieliński R. Genetic similarity of Pinus sylvestris populations on the base of DNA markers. In: Prus-Głowacki W, Pawlaczyk E, editors. Variability and Evolution - New Perspectives. Poznań: Wyd. Naukowe UAM; 2005b. p. 253-67

Nowakowska JA. Zróżnicowanie genetyczne wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz RAPD. Sylwan. 2003;11:26-37.

Nowakowska JA. Zmienność genetyczna polskich wybranych populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na podstawie analiz polimorfizmu DNA. Sękocin Stary: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa; 2007. 118 p.

Downloads

Published

2018-04-27

How to Cite

1.
Urbaniak L, Lesiczka P, Gąsiorowska E, Pawlaczyk EM, Androsiuk P, Lewandowska-Wosik A, Vončina G. Genetic and phenotypic relationships among Pinus sylvestris populations in the Pieniny National Park. Arch Biol Sci [Internet]. 2018Apr.27 [cited 2022Sep.29];70(2):289-97. Available from: https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/1815

Issue

Section

Articles