Promocija projekta

16. децембар 2014 Vladimir Nikolic Vesti

16. decembra 2014. u 17 časova. u prostorijama Kulturnog fronta Beograd,
Braće Krsmanovića 4.

Fondacija za zaštitu ptica grabljivica je organizovala
promociju projekta „B E O G R A D S K I S O K O L O V I“. Projekat je
delimično realizovan u saradnji sa Srpskim biološkim društvom, a pod podrškom
Sekretarijata za zaštitu životne sredine Skupštine grada Beograda .

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/