Kotizacija

 

Kategorija učesnika

Kotizacija (RSD)

Članovi SBD (RSD)

Kotizacija
(EUR)

istraživači

5000

2000

45

studenti doktorskih studija

2000

Bez kotizacije

20

profesori osnovnih i srednjih škola

2000

Bez kotizacije

/

penzioneri

2000

Bez kotizacije

/

Troškovi kotizacije za učesnike Trećeg kongresa biologa Srbije su prikazani u tabeli.

Kotizacija se plaća na račun Srpskog biološkog društva, prema sledećem uputstvu:

 

Uplata kotizacija od strane fizičkih lica se vrši nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, koji treba popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac: Ime i prezime, institucija i kategorija učesnika prema tabeli koja je priložena iznad;
 • Svrha uplate: Uplata kotizacije za Treći kongres biologa Srbije
 • Primalac: Srpsko biološko društvo, Studentski trg 3, 11000 Beograd;
 • Račun primaoca:160-406692-66.

Pravna lica uplatu vrše po dobijanju predračuna od strane Organizacionog odbora Kongresa. Predračun tražiti putem elektronske adrese kongres2022@bio.bg.ac.rs.

U zahtevu za predračun obavezno navedite imena i prezimena svih učesnika za koje se plaća kotizacija, kao i kategoriju kojoj pripadaju u skladu sa priloženom tabelom.

Za uplatu kotizacija iz Srbije potrebno je dostaviti i sledeće podatke:

 • pun naziv institucije, adresa i grad;
 • broj telefona, elektronska adresa i matični broj;
 • PIB i
 • JBKJS ukoliko su obavezni korisnici Centralnog registra faktura Uprave za trezor.

Za uplatu kotizacija iz inostranstva potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • Full name of Institution, Street address, City/ State and Country;
 • Phone number and email address;
 • VAT number and TAX ID.

Na isti način možete uplatiti i članarinu u SBD za 2022. godinu ukoliko želite da se učlanite ili nastavite članstvo u SBD.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/