O nama

Srpsko biološko društvo okuplja naučne i stručne radnike, nastavnike, saradnike i studente radi unapređenja biologije i primene rezultata bioloških nauka u društvu, vaspitno-obrazovnom procesu i srodnim naučnim oblastima.

Srpsko biološko društvo osnovano je 25. 05. 1947. godine u Beogradu na inicijativu nekolicine istaknutih biologa. Obrazloženje o potrebama organizovanja biologa u Srbiji kao i plana rada društva dao je Siniša Stanković koji je izabran za prvog predsednika društva. Osnivanje Srpskog biološkog društva predstavlja u stvari nastavak rada Beogradskog biološkog društva (Société de Biologie de Belgrade) iz međuratnog perioda, osnovanog kao posebna sekcija matičnog Francuskog biološkog društva (Société de Biologie, Paris), čiji je prvi predsednik tada bio profesor Živojin Đorđević.

Od osnivanja do danas Srpsko biološko društvo je kroz aktivnost svojih članova vršilo naučne, obrazovne, vaspitne i druge stručne delatnosti u oblasti osnovne i primenjene biologije preko različitih naučnih i nastavnih sekcija kao i organizovanjem seminara, tematskih predavanja, domaćih i medjunarodnih simpozijuma. Poseban značaj ima izdavačka delatnost Društva. Godine 1949. počeo je da izlazi naučni časopis „Arhiv bioloških nauka”. Osnivač časopisa i prvi glavni i odgovorni urednik bio je akademik Siniša Stanković. U početku „Arhiv bioloških nauka” je štampan ćirilicom sa prevodom naziva časopisa i rezimea na francuski jezik. Od 1987. godine časopis izlazi  na engleskom jeziku. U 1993. godini menja naziv u „Archives of Biological Sciences” i pod tim nazivom izlazi i danas. Od svog osnivanja, u dužim ili kraćim periodima, Društvo je izdavalo i časopise „Biologija u školi”, „Bios” i „Priroda i nauka” kao prethodnike izdanju „Savremene biologije”, namenjene nastavnicima i profesorima biologije kao i učenicima srednjih škola.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/