Program kongresa

Svečano otvaranje Kongresa će biti u utorak 25.09. 2018. godine u 18:00 časova, a zatvaranje u nedelju, 30.06.2018. godine u 13:00 časova.
Po završetku registracije, koja je planirana do 25. aprila 2018. godine biće objavljen detaljan program rada Kongresa.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/