Registracija

Na Drugi kongres biologa Srbije se možete prijaviti popunjavanjem obrasca za prijavu do 25.04.2018. godine.
Rok za slanje apstrakata je 01.06.2018. godine. Apstrakt treba pripremiti prema datom primeru za pripremu apstrakta.

Popunjene obrasce za registraciju i apstrakte treba poslati na elektronku adresu mzivic@bio.bg.ac.rs ili  kongres@serbiosoc.org.rs
Nastavnici biologije iz srednjih i osnovnih škola mogu naći više informacija o organizaciji sekcije Metodika nastave biologije i načinu pripreme radova za Kongres u dokumentu ovde.
Službeni jezik Kongresa je srpski jezik.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/