Program kongresa

Program Drugog kongresa biologa Srbije možete preuzeti ovde

Propozicije za pripremu usmenih izlaganja i postera

Sva predavanja i posteri su na srpskom jeziku.

Maksimalne dimenzije postera su: 120cm (visina) x 90cm (širina). Posteri se postavlju ujutro na dan kada je predviđena poster sekcija, a skidaju se posle večere istog dana.

Prezentacije za usmena izlaganja se prave u PowerPoint programu. Celokupna logistička podrška za predavanja je obezbeđena u hotelu.

Kratko usmeno izlaganje traje 10+5 minuta.

Sekcijsko predavanje traje 25+5 minuta

Plenarno predavanje traje 45+15 minuta.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/