Kotizacija

 

Kategorija učesnika

Kotizacija (RSD)

Članovi SBD

istraživači

5000

2000 RSD

studenti doktorskih studija

2000

Bez kotizacije

profesori osnovnih i srednjih škola

2000

Bez kotizacije

penzioneri

2000

Bez kotizacije

 

Troškovi kotizacije za učesnike Drugog kongresa biologa Srbije su prikazani u tabeli.

 

Kotizacija se plaća na račun Srpskog biološkog društva, prema sledećem uputstvu:

 

Uplata kotizacija od strane fizičkih lica se vrši nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, koji treba popuniti na sledeći način:

 • Uplatilac: Ime i prezime, institucija i kategorija učesnika prema tabeli koja je priložena iznad;
 • Svrha uplate: Uplata kotizacije za Drugi kongres biologa Srbije;
 • Primalac: Srpsko biološko društvo, Studentski trg 3, 11000 Beograd;
 • Račun primaoca:160-406692-66.

 

Pravna lica uplatu vrše po dobijanju predračuna od strane Organizacionog odbora Kongresa. Predračun tražiti putem elektronske adrese nabavke@bio.bg.ac.rs.

 

U zahtevu za predračun obavezno navedite imena i prezimena svih učesnika za koje se plaća kotizacija, kao i kategoriju kojoj pripadaju u skladu sa priloženom tabelom.

 

Za uplatu kotizacija iz Srbije potrebno je dostaviti i sledeće podatke:

 • pun naziv institucije, adresa i grad;
 • broj telefona, elektronska adresa i matični broj;
 • PIB i
 • JBKJS ukoliko su obavezni korisnici Centralnog registra faktura Uprave za trezor.

 

Za uplatu kotizacija iz inostranstva potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • Full name of Institution, Street address, City/ State and Country;
 • Phone number and email address;
 • VAT number and TAX ID.

 

Na isti način možete uplatiti i članarinu u SBD za 2018. godinu ukoliko želite da se učlanite ili nastavite članstvo u SBD.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/