Upravni odbor

 1. dr Branka Petković, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, predsednica
 2. dr Miloš Ilić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, zamenik predsednika
 3. dr Mirjana Mihailović, naučni savetnik, direktor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
 4. dr Vesna Perić-Mataruga, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
 5. dr Angelina Subotić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
 6. dr Alisa Gruden-Movsesijan, naučni savetnik, INEP Univerziteta u Beogradu
 7. Milan Spasojević, profesor biologije i direktor OŠ „Kosta Trifković“ u Novom Sadu
 8. Ana Blečić, profesor biologije u IX Beogradskoj gimnaziji
 9. dr Goran Anačkov, redovni professor, direktor Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 10. dr Dragica Radojković, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu
 11. dr Perica Vasiljević, redovni professor, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu
 12. dr Nebojša Jasnić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Biološkog fakulteta
 13. dr Gordana Subakov Simić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Biološkog fakulteta
 14. dr Dragana Miličić, docent Univerziteta u Beogradu – Biološkog fakulteta
 15. dr Milan Stanković, vanredni profesor, upravnik Instituta za biologiju i ekologiju, PMF Univerziteta u Kragujevcu


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/