Imenovana komisija za izradu i verifikaciju testova za takmicenje srednjih škola

24. март 2016 Vladimir Nikolic Vesti

Upravni Odbor Srpskog biološkog društva, na osnovu člana 6. Poslovnika o radu UO SBD, jednoglasno je doneo odluku da se u komisiju za realizaciju okružnog/gradskog i republičkog takmičenja učenika srednjih škola imenuju:

Za izradu i stručnu verifikaciju testova:

 • Dr Silvana Andrić, redovni profesor
 • Dr Ružica Igić, redovni profesor
 • Dr Jadranka Luković, redovni profesor
 • Dr Milica Matavulj, redovni profesor
 • Dr Vesna Milankov, redovni profesor
 • dr Nataša Nikolić, vanredni profesor
 • Dr Snežana Radulović, vanredni profesor
 • Dr Jelica Simeunović, vanredni profesor
 • Dr Zorana Banovački, docent
 • Dr Nevena Veličković, docent
 • Dr Desanka Kostić, docent
 • Dr Željko Popović, docent
 • Dr Mirjana Topić
 • Msc Tijana Pribićević, asistent,
 • profesor biologije koji radi u gimnaziji

Za metodičko-didaktičku verifikaciju testova:

 1. Dr Tomka Miljanović, redovni profesor Departmana za biologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
 2. Dr Vera Županec, docent

Za pripremu izradu materijala za praktične vežbe na republičkom takmičenju:

Za izradu ključa za determinaciju četinara:

 1. Dr Goran Anačkov, vanredni profesor

Za izradu ključa za determinaciju dikotiledonih biljaka:

 1. Dr Goran Anačkov, vanredni profesor
 2. Dr Ružica Igić, redovni profesor

Za izradu ključa za determinaciju redova insekata:

 1. Dr Mladen Horvatović, istraživač saradnik, stručni saradnik u zoološkoj zbirci Departmana

Odgovorni tim za realizaciju republičkog takmičenja:

 1. Dr Goran Anačkov, vanredni profesor, direktor Departmana za biologiju i ekologiju
 2. Dr Mihajla Đan, vanredni profesor, pomoćnik direktora
 3. Dr Ružica Igić, redovni profesor
 4. Dr Tatjana Kostić, redovni profesor
 5. Dr Tomka Miljanović, redovni profesor
 6. Dr Dragan Radnović, redovni profesor
 7. Dr Danijela Kojić, vanredni profesor
 8. Dr Snežana Radenković, vanredni profesor
 9. Dr Snežana Radulović, vanredni profesor

Identitet profesora biologije iz gimnazije ćemo javno objaviti posle republičkog takmičenja.

Odluka UO SBD će biti dostavljena svim školskim upravama i školama realizatorima takmičenja.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/