Članarina za 2016. godinu

1. јул 2016 Vladimir Nikolic Vesti

Upravni Odbor Srpskog biološkog društva, na VI redovnoj sednici održanoj 28. juna 2016. godine doneo je

 

 

O D L U K U

 

 

Da članarina za 2016. godinu bude 1000 dinara za sve registrovane članove.

Članarina se može uplatiti na račun Srpskog biološkog društva, Studentski trg 3, Beograd (primalac ili korisnik) broj 160-406692-66, sa svrhom plaćanja: članarina za 2016. godinu. Molimo vas da u polju pošiljaoca unesete vašu kontakt adresu.

 

Molimo sve članove da se registruju preko sajta Srpskog biološkog društva da bi imali i kontakt e-mail adrese. Članovi društva koji žele da uplate članarinu mogu tražiti i profakture od blagajnika SBD-a upitom na mail clanarina@serbiosoc.org.rs

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/