Skupština SBD, ponedeljak 20.02.2017. 14h

14. фебруар 2017 Vladimir Nikolic Vesti

Na osnovu čl. 18. Statuta SBD sazivam redovnu sednicu Skupštine SBD koja će
se održati u ponedeljak 20.02.2017. u Velikom hemijskom amfiteatru
Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa početkom u 14 časova i sa
sledećim dnevnim redom:

1. Izveštaji o radu organa SBD (predsednika SBD, predsednika UO SBD,
predsednika Nadzornog odbora SBD, glavnog i odgovornog urednika Arhiva
bioloških nauka, i predsednika Komieteta za nauku, Komiteta za obrazovanje
i Odbora za biodiverzitet)

2. Izbor članova Komiteta za obrazovanje

3. Izmena Statuta SBD

4. Plan rada SBD za 2017.

5. Razno

Srdačan pozdrav,

Prof. Dr Jelena Knežević, predsednik SBD

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/