PRELIMINARNE JEDINSTVENE RANG LISTE SA OPŠTINSKOG TAKMIČENjA IZ BIOLOGIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE

10. март 2017 Vladimir Nikolic Vesti

Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima na postignutim rezultatima.

Zahvaljujemo se školama domaćinima, opštinskim aktivima nastavnika i Školskim upravama na efikasnoj organizaciji ovog nivoa takmičenja.

U prilogu možete da preuzmete preliminarne jedinstvene rang liste sa takmičenja iz biologije za osnovne škole, za učenike od V-VIII razreda, sačinjene na osnovu rezultata koje smo dobili od škola-domaćina ovog takmičenja.

Jedinstvene liste po razredu sadrže sve učenike koji su evidentirani u izveštajima škola, a rangirani su samo učenici koji imaju upisane bodove na testu. U odnosu na broj učenika sa bodovima, određen je broj učenika koji čine 20% učenika sa bodovima. Crta je podvučena tako da obuhvati sve učenike koji imaju isti broj bodova na granici plasmana. Time su, za svaki razred, identifikovani oni učenici koji po tom osnovu stiču plasman na okružno/gradsko takmičenje.

U dodatnoj koloni, identifikovani su i oni učenici koji su stekli direktan plasman. Ti rezultati su već poznati, s tim da učenici koji se nalaze ispod crte a imaju direktan plasman takođe učestvuju na okružnom/gradskom takmičenju.

Time smo prikazali sve rezultate takmičenja po oba osnova i identifikovali sve učenike određenog razreda koji su stekli pravo po Pravilniku da se takmiče na sledećem nivou. Podsećamo da diplome i pohvale koje učenici i nastavnici dobijaju po Pravilniku ne znače istovremeno i plasman. Plasman na sledeći nivo je vidljiv iz priloženih rang listi. Zbirno,

Razred Ukupno evidentirano Učenici sa bodovima Plasman 20% Preostali sa direktnim plasmanom Ukupno plasiranih
Peti 3615 3571 788 264 1052
Šesti 3485 3441 758 260 1018
Sedmi 3180 3135 629 291 920
Osmi 2462 2400 506 274 780
Ukupno 12742 3770

Ovi rezultati biće dostupni i na web stranici Biološkog fakulteta.

Škole domaćini imaju rok do utorka, 14. marta, do 11 časova da nam pošalju ispravke podataka ukoliko smo negde pogrešili u unosu i obradi. Tada ćemo ove liste proglasiti konačnim.

Čim dobijemo od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije saglasnost o promeni termina okružnog/gradskog takmičenja, obavestićemo sve Školekse uprave i škole domaćine o novom terminu.

Tim za realizaciju takmičenja

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/