Informacije za republičko takmičenje

11. мај 2017 Vladimir Nikolic Vesti


– 1330 – 1350 ПРИХВАТАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА
(УВИДОМ У ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ) У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ЋЕ БИТИ ТЕСТИРАЊЕ


– 1400 – 1500 ЧАСОВА РЕШАВАЊЕ ТЕСТА ЗА СВЕ
РАЗРЕДЕ

РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА:

Разред

Просторија

Департман

I разред


Амфитеатар 1.


(ученици на списку од бр. 1 до бр. 37)

Департман за биологију и екологију

(приземље)


Амфитеатар 2.


(ученици на списку од бр. 38 до бр. 73)

II разред


Вежбаонице бр. 7


(ученици на списку од бр. 1 до бр. 15)

Департман за биологију и екологију

(I спрат)


Вежбаонице бр. 13


(ученици на списку од бр. 16 до бр. 29)

III разред


Амфитеатар Михајло Пупин


(ученици на списку од бр. 1 до бр. 52)

Департман за математику и информатику (приземље)

IV разред


Амфитеатар бр. 5.


(ученици на списку од бр. 1 до бр. 35)

Департман за математику и информатику (приземље)


Амфитеатар бр. 7.


(ученици на списку од бр. 36 до бр. 82 )

ИЗРАДА ВЕЖБИ ЈЕ НАКОН ЗАВРШЕТКА ТЕСТА, У ИСТИМ ПРОСТОРИЈАМА

И ТРАЈЕ 30 МИНУТА.


Примедбе у писаној форми ће моћи да се предају од 1530-16 30


Жалбе на прелиминарне резултате комисија ће разматрати од 17 30-1800

СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ ПРОФЕСОРИМА МЕНТОРИМА

ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА НА ТАКМИЧЕЊУ

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/