Podružnice SBD

Ukoliko želite da formirate podružnicu u svom gradu ili okrugu potrebno je da pošaljete Upravnom odboru SBD ili predsedniku SBD obrazloženi predlog za formiranje podružnice sa spiskom inicijalnih članova, njihovim mejl adresama i predlogom za predsednika podružnice na mejl adresu podruznice@serbiosoc.org.rs.

Na rad podružnica se primenjuje Pravilnik o radu podružnica Srpskog biološkog društva koji možete preuzeti ovde.

Formiranje podruđnica SBD je određeno Statutom SBD, član 15.

VI ORGANIZACIJA RADA DRUŠTVA

Član 15.

Radi efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Društva, Društvo može organizovati formiranje podružnica prema principu organizacije školskih uprava.

Podružnice formira Upravni odbor na obrazloženi predlog članova Društva, a u skladu sa Statutom Društva.

Odluku o formiranju, organizaciju rada i poslovanje podružnica reguliše posebni opšti akt-pravilnik koji donosi Upravni odbor Društva u skladu sa ovim statutom i Zakonom o udruženjima.

Podružnice mogu imati svoje aktive, sekcije, klubove i druge organizovane oblike aktivnosti uz saglasnost Upravnog odbora Društva.

Podružnice su u obavezi da učestvuju u sufinansiranju delatnosti Društva shodno brojnosti svojih članova.

Radom podružnice, odnosno aktiva, sekcije rukovodi predsednik podružnice, odnosno predsednik sekcije, koji za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Društva.

Predsednika podružnice bira Upravni odbor, na predlog članova podružnice.

U slučaju neispunjenja obaveza iz stava 5 i 6 ovog člana, Upravni odbor može izvršiti opoziv predsednika podružnice i započeti proceduru izbora novog u skladu sa stavom 7 ovog člana.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/